teacher contract

de ondergetekenden:

a. AV School, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gert Vreys, hierna de opdrachtgever genoemd

b. , hierna de opdrachtnemer genoemd

verklaren het volgende overeengekomen te zijn:

  1. Partijen sluiten een overeenkomst van opdracht, geen arbeidsovereenkomst
  2. De opdrachtnemer handelt in de uitoefening als lesgever onder de naam en supervisie van AV School. AV School behoudt de hoofdverantwoordelijkheid voor de geleverde diensten.
  3. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en kan in gezamenlijk overleg beëindigd worden
  4. Het honorarium wordt in gezamenlijk overleg afgesproken en omvat niet vakantie, arbeidsongeschiktheid of overmacht van opdrachtnemer
  5. Opdrachtnemer verzendt een factuur van zijn prestaties naar AV School comm.v, Boterstraat 58, 3120 Tremelo, BE 0662.944.124
  6. De betaling van het honorarium geschiedt in overeenstemming met de algemene voorwaarde van de opdrachtnemer
  7. Opdrachtnemer verstrekt opdrachtgever de nodige biografie inlichten en foto voor op de website, nodige syllabus materiaal
  8. Opdrachtgever verstrekt leslokaal, projector en scherm, catering en parkeermogelijkheid voor de opdrachtnemer
  9. Opdrachtgever staat in voor de inschrijvingen en administratie van de cursus
  10. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
Teken hier