Een belangrijke lijst die wordt opgemaakt ter voorbereiding van middelgrote en grote producties is het productieblad, ook wel ‘call sheet’ genoemd.

Zonder deze lijst is het heel denkbaar dat het project toch nog in het honderd loopt, zeker indien het een productie betreft met veel medewerkers.
Teneinde van de medewerkers geen ‘tegenwerkers’ te maken is het heel belangrijk dat alles op wieltjes loopt en ieder zijn taken en verantwoordelijkheden kent. Op deze manier zal het werk vlugger en efficiënter kunnen verlopen.

De meest logische manier om een opeenvolging van taken op te stellen met daaraan een timing verbonden, bestaat erin om vanaf het aanvangsuur van de show ‘achteruit’ te tellen. De verkregen tijden zijn telkens ‘deadlines’ (=‘deze taak dient te gebeuren vóór deze tijd’).

Een takenlijst bestaat uit de namen van de medewerkers, een omschrijving van hun taak of taken, hoe ze bereikbaar zijn (gsm,…) en wanneer ze waar verwacht worden. Verder staan vermeld: de pauzes (waar en wanneer eten), belangrijke bepalingen betreffende dit project (bvb. aangepaste kledij), andere contactpersonen, de ‘senior’ van iedere medewerker (naar wie wend ik mij als ik het niet meer weet?).

Algemeen kan men stellen dat hoe kleiner het project is, hoe frequenter dezelfde naam zal opduiken op het productieblad en hoe groter het project, hoe meer de medewerkers slechts één taak zullen waarnemen.

Een productieblad is dus een opsomming van de taken en timings van de gehele productie. Zo weet iedere medewerker wanneer hij of zij aanwezig dienen te zijn of wanneer hun taak uitgevoerd dient te worden. Een meer gedetailleerde lijst van de show zelf wordt een ‘draaiboek’ genoemd. In dit draaiboek worden veel meer details opgesomd die nodig zijn voor elke stap van de show.