Cursisten die de opleiding Lichttechnicus, Geluidstechnicus of Allround AV technicus volgen, kunnen deze opleiding koppelen aan vrijblijvende, onbezoldigde praktijkstages of een betaald stagecontract. Het is voor hen een prima manier om heel wat praktijkervaring op te doen. Voor uw bedrijf is het de ideale gelegenheid om nieuwe, aankomende, gemotiveerde technici te leren kennen.

De lijst met stageverstrekkers die we momenteel gebruiken vind je hieronder.

Indien u uw firma of cultuurcentrum aan de lijst met stageverstrekkers wil toevoegen, vul dan het formulier onderaan in.

Artikel 1: Partijen
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de volgende partijen:

1. SYNTRA Midden-Vlaanderen – campus Sint-Niklaas,
vertegenwoordigd door campuscoördinator Natasja Van Osselaer
Begeleidende docent: Gert Vreys (telefoon: 0476-30 58 56)

2. Het leerbedrijf {de naam van jouw bedrijf of éénmanszaak}, hierna genoemd “de stageplaats”,
vertegenwoordigd door {jouw voornaam} {jouw achternaam} (email: {jouw email})
Stagementor: {mentor voornaam} {mentor achternaam} (telefoon: {mentor telefoon})

3. De cursist {cursist voornaam} {cursist achternaam}, hierna genoemd “de stagiair” (email: {cursist email}, telefoon: {cursist telefoon})

Artikel 2: Doel van de overeenkomst

De stage heeft tot doel de cursist praktijkervaring te verschaffen in de door hem/haar gevolgde opleiding. Tijdens deze stage komen volgende stageopdrachten aan bod (opsomming van de taken):
{de taken die de cursist volgens de stageplaats zal uitvoeren}

Artikel 3: Duur van de stage

De stageovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd. Zij vangt aan op {startdatum} en eindigt op {einddatum}.
De stage wordt uitgevoerd te {stagelocatie}.

Artikel 4: Aanwezigheid

De stagiair dient zich te houden aan het afgesproken uurrooster:

DatumVanTotAantal uren 
     

Totaal aantal uren: {totaal aantal uren}.

In geval van afwezigheid verbindt de stagiair zich ertoe de stageplaats tijdig te verwittigen. Dit gebeurt bij voorkeur vóór de start van de opleiding die dag. De afwezigheid dient met een medisch attest te worden gestaafd. Ook aan de SYNTRA-lesplaats dient een medisch attest te worden bezorgd.

Artikel 5: Verplichtingen van de partijen

De stageplaats engageert zich om de nodige middelen ter beschikking te stellen om de praktische ervaring mogelijk te maken. De stagiair aanvaardt zich te gedragen naar de bepalingen van het arbeidsreglement en de voorschriften eigen aan de activiteiten van de stageplaats. De stagementor stelt de stagiair hiervan in kennis en ziet nauwgezet toe op de naleving. Bovendien gaat de stagiair de verbintenis aan vertrouwelijke inlichtingen betreffende de stageplaats waarvan hij/zij kennis zou krijgen, niet te onthullen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de stagiair is beperkt tot de opzettelijke fout, de zware fout of de gewoonlijk voorkomende lichte fout van de stagiair. De stagiair is niet verantwoordelijk voor de beschadigingen of de slijtage toe te schrijven aan het regelmatig gebruik van het materiaal.

Artikel 7: Verzekeringen en werkplekleren

Het werkplekleren is een verzamelnaam voor diverse didactische werkvormen zoals o.m. praktijklessen in en buiten de campus, stages, integrale praktijkperiodes bij een ondernemer-opleider,… georganiseerd door SYNTRA Midden- Vlaanderen in het kader van een opleiding.

SYNTRA Midden-Vlaanderen verwacht dat de ondernemer-opleiders die als stagegever fungeren en waar onze cursisten op onbezoldigde basis voor het werkplekleren actief zijn, een verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbating hebben.

SYNTRA Midden-Vlaanderen verwacht dat de cursisten die aan een opleiding waarin het werkplekleren deel van uitmaakt, een verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden (een zgn. familiale verzekering) hebben onderschreven.

SYNTRA Midden-Vlaanderen heeft ten aanzien van haar cursisten en docenten een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid aangegaan en een verzekering lichamelijke schade voor de cursisten.

Artikel 8: Gezondheidsbeoordeling

De stagiair valt onder het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht voor werknemers. Indien uit de risico-analyse blijkt dat een gezondheidsbeoordeling is vereist dan zorgt de stageplaats dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. De stageplaats kan dit doen door zijn interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in te schakelen. De kosten zijn ten laste van de stageplaats.

Artikel 9: Welzijn op het werk

De stagiair wordt in het kader van de welzijnswetgeving gezien als een gewone werknemer van de stageplaats. De stageplaats waakt erover dat de stagiair zijn praktijkervaring op een veilige manier kan uitvoeren en houdt daarbij rekening met de onervarenheid van de stagiair.

De stageplaats zorgt o.a. voor een goed onthaal, verschaft de stagiair de nodige informatie omtrent mogelijke risico’s, stelt persoonlijke en/of collectieve beschermingsmiddelen ter beschikking bij bepaalde werkzaamheden,….

Artikel 10: Einde van de overeenkomst

De stageovereenkomst eindigt automatisch na de vooropgestelde termijn. Een vroegtijdige beëindiging is mogelijk indien één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. De verbreking dient in een gemotiveerd schrijven aan de andere partijen te worden gemeld.

Opgemaakt te {locatie}, op {datum}.

Campus Sint-Niklaas
Campuscoördinator
Natasja Van Osselaer
De stageplaats
{jouw handtekening}
De stagiair
{cursist handtekening}

categorienaamadresplaatscontacttelefoone-mailwebsitestage-lichtstage-geluidstage-allroundopmerkingen
1Productiefirma4earsAffligemstraat 911742TernatPeter Vandergoten0476-30 05 94peter@4ears.bewww.4ears.be11Praktijkstages
2Productiefirma2FDIepersestraat 108a8500KortrijkFrederiek Derycke0498-46 02 63fred@2FD.bewww.2FD.be111
3Productiefirma4U-RentingKoning Boudewijnstraat 1578930LauwePieter Vermeersch0475-80 29 92info@4u-renting.bewww.4u-renting.be111
4ProductiefirmaAAA Pro IndustriesGraatakker 1852300TurnhoutGuy Hermans0486-39 49 05guy@proindustries.bewww.proindustries.be111
6ProductiefirmaAbbit Meeting SupportOude Vaartstraat 432300TurnhoutFrank Denies014-44 88 33frank.denies@abbit.bewww.abbit.be111Wij zijn vooral actief in de sector van meetings/congressen/events.
7ProductiefirmaAED DisplayBedrijvenpark De Veert 122830WillebroekThierry Heldenbergh03-860 76 63thierry.heldenbergh@aeddisplay.comwww.aedgroup.com/en/services/display1
8ProductiefirmaAED RentBedrijvenpark De Veert 9-102830WillebroekGlenn Roggeman03-860 76 66glenn.roggeman@aedrent.bewww.aedrent.com111
9ProductiefirmaAmpliLeuvensesteenweg 1283191HeverPetra Magnus015-50 06 30petra@ampli.bewww.ampli.be111
10ProductiefirmaArt of ConfusionKoningin Astridlaan 62550KontichTom Winkelmans0475-74 14 66tom.w@artofconfusion.bewww.circlegroup.be11
11ProductiefirmaASDMeistraat 1512480DesselBenny Vanleuven014-37 40 10benny@asdservice.comwww.asdservice.com11
12ProductiefirmaA.S. TechnologyKlein Veerle 1152960BrechtPetra Cooreman0475-67 77 76vacature@astechnology.euwww.astechnology.eu111Praktijkstages en stagecontracten
13ProductiefirmaASL GroupLeyssenstraat 54/13660OpglabbeekKenny Paulussen0496-77 42 62info@asl-rent.bewww.asl-rent.be11Praktijkstages
14ProductiefirmaAtlonDe Brulen 61C2370ArendonkPeter “de Zwart” Van Steenbergen014-67 71 05peter@atlon.bewww.atlon.be11
15ProductiefirmaAuvicomSuikerkaai 40d1500HalleBart Van Den Daele0475-71 68 93bart.vandendaele@auvicom.bewww.auvicom.be111
16ProductiefirmaBLG EventsBurgemeester Achiel Heymanstraat 25B9140TemseDanny Felix0494-07 24 69danny.felix@pandora.be111Praktijkstages
17ProductiefirmaBlue MoonKontichsesteenweg 482630AartselaarGregory Buytaert03-454 33 35info@bluemoon.bewww.bluemoon.be111Praktijkstages en stagecontracten / Audiovisuele ondersteuning van B2B-events
18ProductiefirmaCity Sounds RentPoortakkerstraat 5A9051Gent (St Denijs Westrem)Jan Josephy09-230 77 03info@citysoundsrent.bewww.citysoundsrent.be111
19ProductiefirmaCreate.euNoorwegenstraat 499940EvergemBob Van Cleemputte0486-63 33 23bob@create.euwww.create.eu111Praktijkstages en stagecontracten / Voor een leerrijke stage die het volledige AV spectrum omvat. Creatieve audiovisuele productie van high-end events en permanente installaties in pretparken, musea en experience ce
20ProductiefirmaDEE Sound & LightHoek 76 Unit 732850BoomA. Schneider03-844 01 92info@dee.bewww.dee.be111Audio / Digital / Light / Backline
23ProductiefirmaDiscovery ProjectsNeerbergstraat 18850ArdooieKristof Van Parijs0477-43 45 45info@discovery-projects.bewww.discovery-projects.be11Praktijkstages
24ProductiefirmaDMX RentDorre Wei 669700OudenaardeTim Van Bruyssel055-23 10 30info@dmxrent.bewww.dmxrent.be111Wij zijn ook opzoek naar vaste en freelance medewerkers.
25ProductiefirmaEuroprolisKernenergiestraat 212610WilrijkDiederik Stockbroekx0475-94 57 93diederik@europrolis.bewww.europrolis.be11Stagecontracten / Allround, handig, ondernemend, Wysiwyg kennis
27ProductiefirmaFol Light & SoundJan Mulsstraat 731853StrombeekVanessa Gorris02-267 92 17vanessa.gorris@fol.bewww.fol.be11
28ProductiefirmaGéné-ElectraSteylsstraat 1001020BrusselVincent Vanden Breede02-425 25 06vincent@gene-electra.comwww.gene-electra.com111Praktijkstages en stagecontracten / Stage kan leiden tot job…
29ProductiefirmaGrizzly Pro Sound & LightMartijn Van Torhoutstraat 199700OudenaardeJustin Merchiers055-31 37 11info@grizzlysound.bewww.grizzlysound.be111Kan in aanmerking komen voor een voltijdse job in onze firma.
30ProductiefirmaHD*LedShineFabriekstraat 69470DenderleeuwTony Winter053-64 54 14info@hdledshine.comwww.hdledshine.com11
31ProductiefirmaKinky StarVlasmarkt 99000GentDante Vanquaethem09-223 48 45Dante.vanquaethem@kinkystar.comwww.kinkystar.com11
32ProductiefirmaKO-soundHeizijde 92300TurnhoutRené Kuipers014-42 70 67rene@kosound.comwww.kosound.com11
33ProductiefirmaL & L Stage ServiceNoordervaart 252200HerentalsTom Somers014-28 55 05info@llstageservice.bewww.llstageservice.be111
35ProductiefirmaCoRniX ProductionsHogerheistraat 591880Kapelle o/d BosNiels Peeters015-71 55 20info@cornixproductions.bewww.cornixproductions.be111
36ProductiefirmaLJKEH. Hartlaan 319160LokerenNils De Paepe0479-83 62 53nils@ljke.bewww.ljke.be111
37ProductiefirmaMediAVenturesBrusselsesteenweg 489A9090MelleNico Hellebaut0496-29.66.82nicohellebaut@mediaventures.bewww.mediaventures.be1
40ProductiefirmaPFLAchterstenhoek 92275LilleDominic De Gruyter014-44 08 70dominic@pfl.bewww.pfl.be111
41ProductiefirmaPhlippo ShowlightsAntwerpsesteenweg 3342500LierJoris Bensch03-491 91 70jobs@phlippo.comwww.phlippo.com111Praktijkstages
42ProductiefirmaPlayVenecoweg 29810NazarethLiesbeth Asselman0475-62 07 63hr@playav.bewww.playav.be111
43ProductiefirmaPRGIndustriezone Hambos, Vaartdijk 63150TildonkLies Vermeylen016-61 53 60lvermeylen@prg.comwww.prg.com/be111
44ProductiefirmaPro Gear bvDonkerstraat 2 bus 29111BelseleLaurent Wery0477-35 05 97info@progear.bewww.progear.be/nl11Praktijkstages en stagecontracten
45ProductiefirmaPro-StoreHulsterweg 283980TessenderloNick Vanmeert0498-14 43 70nick@pro-store.bewww.pro-store.be111
47ProductiefirmaPVL Sound & LightLegeweg 1238020OostkampPhilip Van Loo0475-57 84 36philip@pvl-sound.bewww.pvl-sound.be111
48ProductiefirmaS.B.E.Elzenstraat 58850ZwevegemStephan Bohez0475-77 52 46stephan@SBEbvba.bewww.SBEbvba.be11
49ProductiefirmaS2 rentZuidering 623600GenkJoery Gysen0471-41 17 07joery@s2rent.bewww.s2rent.be/111Praktijkstages en stagecontracten
50ProductiefirmaSacred PlacesFonteinstraat 96-13050Oud-HeverleeBen De Keyser0476-90 57 93ben@sacredplaces.bewww.sacredplaces.be/home.html111Praktijkstages en stagecontracten / Performances en installaties op locaties
52ProductiefirmaSETClemenceaustraat 192860Sint Katelijne WaverGunther Vermeir0476-65 37 28gunther@setrent.bewww.setrent.be1
54ProductiefirmaHuzaarTer Mote 149850NeveleReinhilde Desmedt09-385 33 95info@slvrent.bewww.huzaar.com111Praktijkstages
55ProductiefirmaSolicoOnledegoedstraat 818800RoeselareDieter Ducoulombier051-31 28 30dieter@solico.bewww.solico.be111Praktijkstages en stagecontracten
56ProductiefirmaSoundfieldBruisbeke 19/219520Sint-Lievens HoutemJo Van den Wijngaerde053-80 58 50jo@soundfield.bewww.soundfield.be111
57ProductiefirmaSoundsystemLieverstedestraat 148020OostkampLieven Pillaert0486-49 50 28lieven@soundsystem.bewww.soundsystem.be1Praktijkstages en stagecontracten
58ProductiefirmaSpotlight ProductionsWijvestraat 1143520ZonhovenJeremy Vanhees0488-32 27 10info@spotlightproductions.bewww.spotlight-productions.be/contact11Praktijkstages en stagecontracten
59ProductiefirmaStage UnitImpulsstraat 132220Heist Op den BergToon Van Der Veken015-76 88 00toon@stage-unit.comwww.stage-unit.com111
60ProductiefirmaStudio 100 – LichttechniekHalfstraat 802627SchelleSandy Van Riet0476-28 72 95sandyvanriet@telenet.bewww.studio100.com/be/nl/algemeen/vacatures/1Praktijkstages volgspotten
61ProductiefirmaStudio Sound & LightVlierstraat 113511Kuringen – HasseltAriane Rousselle0477-91 31 74ariane@sslrent.bewww.sslrent.be111
62ProductiefirmaSwingWaterstraat 25a9820MerelbekeDany De Letter09-232 03 55info@swingverhuur.bewww.swingverhuur.be111
63ProductiefirmaSyrinxStarrenhoflaan 26 unit 22950KapellenPatrick Nelen0477-33 00 19patrick@syrinx.bewww.syrinx.be111
64ProductiefirmaTeXlabPathoekeweg 120b8000BruggePeter Dumon0486-86 27 04info@texlab.bewww.texlab.be111
65ProductiefirmaTotal-eSchoebroekstraat 383583PaalJeroen Meermans0473-95 87 84j.meermans@total-e.comwww.total-e.com111Praktijkstages en stagecontracten
66ProductiefirmaVDB-PAGeraardsbergsesteenweg 429320ErembodegemJan Van den Brande053-83 50 02info@vdb-pa.bewww.vdb-pa.be1Praktijkstages en stagecontracten
67ProductiefirmaWESoundElizabethlaan 1168300KnokkeJeffrey Vantorre050-61 34 94info@wesound.bewww.wesound.be111
69Cultuurcentrum30CC LeuvenRijschoolstraat 43000LeuvenJoris Erven016-31 63 26Joris.Erven@leuven.bewww.30cc.be111
70CultuurcentrumC-MineC-mine 10 bus 13600GenkSimo Reynders089-65 50 55simo.reynders@genk.bewww.c-minecultuurcentrum.be11Praktijkstages
71CultuurcentrumCC AartselaarDella Faillelaan 342630AartselaarNele Jacobs / Paul de Coninck (techniek)0496-59 96 10 / 0491-34 30 96nele.jacobs@aartselaar.bewww.cultureelcentrumaartselaar.be11Praktijkstages
72CultuurcentrumCC AsseHuinegem 41730AsseDominique Hellinckx02-456 01 63dominique@ccasse.bewww.ccasse.be1Praktijkstages / Mobiel: 0485-18 31 79
73CultuurcentrumCC BelgicaKerkstraat 249200DendermondeSteven Roels052-25 07 67steven.roels@dendermonde.bewww.ccbelgica.be111
74CultuurcentrumCC BerchemDriekoningenstraat 1262600Berchem – AntwerpenAlex Rosé03-286 88 53alex.rose@stad.antwerpen.bewww.corso.be111
75CultuurcentrumCC BeringenCasino, Kioskplein 253582BeringenInge De Leger011-450 310cultuur@beringen.bewww.ccberingen.be111
76CultuurcentrumCC BruggeSint-Jacobsstraat 20-268000BruggeLieselot Decoster050-44-66-20lieselot.decoster@brugge.bewww.cultuurcentrumbrugge.bePraktijkstages
77CultuurcentrumCC De AbdijAbdijstraat 109500GeraardsbergenBrenda De Galan054-43 72 60info@de-abdij.bewww.ccdeabdij.be111Hoofdzakelijk in het Arjaantheater te G’bergen,soms andere locaties. Contact Guy Vanden Herrewegen 0474-91 03 56.
78CultuurcentrumCC De AdelbergAdelbergpark 13920LommelCindy Daems011-55 35 11cindy.daems@ccdeadelberg.bewww.ccdeadelberg.be11Praktijkstages
79CultuurcentrumCC De BoogaardCapucienessenstraat 83800Sint-TruidenStefaan Ottenbourgs011-69 39 90stefaan.ottenbourgs@sint-truiden.bewww.debogaard.be111
80CultuurcentrumCC De BorreSpeelpleinstraat 103360BierbeekIlse Machielsen016-46 14 00ilse.machielsen@deborre.bewww.ccdeborre.be111
81CultuurcentrumCC De FabriekFabrieksstraat 99520Sint-Lievens HoutemChris De Wandel053-60 72 53Theatertechniek@sint-lievens-houtem.bewww.sint-lievens-houtem.be/cultuurcentrum-de-fabriek111Praktijkstages en stagecontracten
82CultuurcentrumCC De KernKern 182610WilrijkJohnny Struyf0477-69 31 92johnny.struyf@stad.antwerpen.bewww.schouwburgdekern.be11Praktijkstages
83CultuurcentrumCC De KimpelEikenlaan 253740BilzenDimitri Sampermans0497-73 71 89techniek@bilzen.bewww.dekimpel.be11Aangezien we op 80% theater draaien hebben we minder aanbod voor geluidstechnici.
84CultuurcentrumCC De KruisboogSint Jorisplein 203300TienenBart Vangoitsenhoven0498-92 57 55bart.vangoitsenhoven@tienen.bewww.dekruisboog.be111
85CultuurcentrumCC De MeentGemeenveldstraat 341652Alsemberg – BeerselLuc Swinnen0497-18 71 25luc@demeent.bewww.demeent.be11Is vooral om mee te helpen bij opbouw producties
86CultuurcentrumCC De MuzeDekenstraat 403550Heusden-ZolderLies Cuyx011-53 05 50lies.cuyx@muze.bewww.muze.be111
87CultuurcentrumCC De PloterKerkstraat 41742TernatKlaas Van Parijs02-582 44 33techniek@ccdeploter.bewww.ccdeploter.be111
88CultuurcentrumCC De SpilHippoliet Silliboutdreef 18800RoeselareWim Bagein0478-51 17 67wim.bagein@despil.bewww.despil.be111
89CultuurcentrumCC De SteigerHenri Spillemaeckersstraat 92850BoomBram Poelmans0473-73 11 66bram.poelmans@boom.bewww.desteigerboom.be111Praktijkstages
90CultuurcentrumCC De SteigerWaalvest 18930MenenPhilippe Verzele0479-31 68 53philippe.verzele@menen.bewww.ccdesteiger.be111
91CultuurcentrumCC De VelinxDijk 1113700TongerenJohan Wouters012-39 38 00johanwouters@develinx.bewww.develinx.be111
92CultuurcentrumCC De WarandeWarandestraat 422300TurnhoutBert Heylen014-47 21 52bert.heylen@warande.bewww.warande.be111
93CultuurcentrumCC De WerfMolenstraat 539300AalstChristophe De Wever053-72 38 11christophe.dewever@aalst.bewww.ccdewerf.be111Wij verwachten van iedereen hulp met laden, lossen, decor, licht, klank, …
94CultuurcentrumCC Den AmerNijverheidslaan 24-283290DiestSerge Radermecker0490-11 06 77serge.radermecker@ccdiest.bewww.ccdiest.be111
95CultuurcentrumCC DeurneFr. Messingstraat 362100DeurnePatrick Driessen03-360 85 57patrick.driessen@stad.antwerpen.bewww.deklap.be111
96CultuurcentrumCC EvergemWeststraat 319940EvergemEddy De Cnijf09-358 51 05eddy.decnijf@evergem.bewww.cultuurcentrumevergem.be11
97CultuurcentrumCC GildhofSt-Michielstraat 358700TieltBrecht0472-38 36 25techniek.gildhof@tielt.bewww.gildhof.be111
98CultuurcentrumCC Jan TervaertKaaiplein 349220HammeMario Covatti0478-34 19 82mario.covatti@jantervaert.bewww.jantervaert.be111Praktijkstages voor allround technicus. Ook op- en afbouw van voorstellingen.
99CultuurcentrumCC HasseltKunstlaan 53500HasseltBerthe Stassen011-22 99 31berthe.stassen@ccha.bewww.ccha.be111
100CultuurcentrumCC Het BolwerkBolwerkstraat 171800VilvoordeBart Van Moer02-255 46 57bart.van.moer@vilvoorde.bewww.hetbolwerk.be111Conventioneel licht en op- en afbouwen van geluidsinstallaties.
101CultuurcentrumCC Het PerronFochlaan 18900IeperEls Verlinde057-23 94 80els.verlinde@ieper.bewww.hetperron.be11Stagecontracten
102CultuurcentrumCC Knokke-HeistMeerlaan 328300KnokkeBert Moerman050-63-04-30cc.cultuur@knokke-heist.bewww.knokke-heist.be/vrije-tijd/cultuurcentrum-knokke-heist111Praktijkstages en stagecontracten
103CultuurcentrumCC KruispuntMaria Dolaeghestraat 28600DiksmuideCaroline Vansteelandt051-79 32 50caroline.vansteelandt@stad.diksmuide.bewww.cckruispunt.be11Praktijkstages
104CultuurcentrumCC LeopoldsburgKastanjedreef 13970LeopoldsburgRoger Bouwens011-34 65 48roger@ccleopoldsburg.bewww.ccleopoldsburg.be111Ideale stageperiode voor ons en de stagiair is ts september en mei.
105CultuurcentrumCC PaletheJeugdlaan 23900OverpeltLinda Janssen011-64 59 52linda.janssen@palethe.bewww.palethe.be111
106CultuurcentrumCC StrombeekGemeenteplein z/nr.1853Stombeek-BeverWim Maes0477-65 70 73techniek@ccstrombeek.bewww.ccstrombeek.be111
107CultuurcentrumCC WevelgemAcaciastraat 18560WevelgemKnockaert056-43 34 95cultuurcentrum@wevelgem.bewww.ccwevelgem.be111
108CultuurcentrumConcertgebouw Brugget Zand 348000BruggeGeerolf Jacques050-47 69 66geerolf.jacques@concertgebouw.bewww.concertgebouw.be111Praktijkstages en stagecontracten
109CultuurcentrumDe CentraleKraankindersstraat 29000GentStijn Opbrouck0476-93 22 73stijn.opbrouck@stad.gentwww.decentrale.be111Stagecontract
110CultuurcentrumDe RandKaasmarkt 751780WemmelIvan Bruggeman0495-37 67 78ivan.bruggeman@derand.bewww.derand.be111
111CultuurcentrumDe RomaTurnhoutsebaan 2862140AntwerpenWim Van den Heuvelwww.deroma.be111Stagecontract
112CultuurcentrumGC De MuzeBrusselsesteenweg 691860MeiseBen Olbrechts02-892 24 42techniekdemuzevanmeise@meise.bewww.demuzevanmeise.be111Op zoek naar stagiairs van oktober tot juni
114CultuurcentrumHet ToneelhuisJodenstraat 32000AntwerpenFreek Boey03-224 88 40technische_directie@toneelhuis.bewww.toneelhuis.be111
115CultuurcentrumJC Den EglantierZillebekelaan 6a2600Berchem – AntwerpenSam Neefs0489-22 90 29sam@deneglantier.bewww.jcdeneglantier.be111Praktijkstages en stagecontracten / JC met live optredens en fuiven.
116CultuurcentrumKavkaOudaan 142000AntwerpenKenny Deuss03-290 88 17kenny@kavka.bewww.kavka.be111Praktijkstages
117CultuurcentrumMuziekclub ’t EyKoutermolenstraat 6b9111BelseleDirk Van der Speeten03-772 11 93nfo@tey.bewww.tey.be11Praktijkstages / Klein podium met bijna elke week concerten
118CultuurcentrumNTGentSint-Baafsplein 179000GentRudy De Raeve09-269 36 01rdr@ntgent.bewww.ntgent.be111
119CultuurcentrumOC ’t WaaigatKerkplein 12070ZwijndrechtDirk Verelst03-250 49 92dirk.verelst@zwijndrecht.bewww.zwijndrecht.be/waaigat11
120CultuurcentrumSpikkerelleScheldelaan 68580AvelgemJeroen Cosaert056-65 30 90jeroen.cosaert@avelgem.bewww.avelgem.be/spikkerelle111
121CultuurcentrumVk Concerts/ GC De VaartkapoenSchoolstraat 761080Sint-Jans-MolenbeekAntoine François02-413 04 10antoine@vkconcerts.bewww.vaartkapoen.be111Praktijkstages
122ProductiefirmaAB SoundVlaamse Staak 41745OpwijkBart Aelbrecht052-57 77 52info@absound.bewww.absound.be111
124ProductiefirmaSoundsplashDonkstraat 119220Moerzeke (Hamme)Pieter Claessens0485689513pieter@soundsplash.bewww.soundsplash.be111
126CultuurcentrumDe DjoelenSteenweg op Mol 32360Oud-TurnhoutLaurens Hendrickx014 46 22 27laurens.hendrickx@oud-turnhout.bewww.oud-turnhout.be/oc_de_djoelen111
127ProductiefirmaLites studio’sFabrieksstraat 811800ZaventemDymphna Michiels0471-89 73 23dym@lites.bewww.litesstudios.com111
128ProductiefirmaNEP BelgiumNijverheidsstraat 171840LonderzeelBart Rommelaere+32477232789brommelaere@nepgroup.comwww.nepgroup.be11Opleiding binnen bedrijf mogelijk
129ProductiefirmaMax Equestrian ProductionsDoortstraat 22 unit 251745OpwijkSophie Verheyden0478473454sophie@maxeqp.comwww.maxeqp.com111
131ProductiefirmaStorycatchersKomiteitstraat 46-522170MerksemEmma Somers+32 478 65 13 38emma@storycatchers.bewww.storycatchers.be111Livestreaming en digitale events

Van de stageverstrekker wordt verwacht dat deze de stagiair voldoende aandacht, uitleg en afwisselend werk binnen de sector kan aanbieden. In die mate dat de stagiair toch ook leert om zelfstandig te handelen. Zowel verhuur- en productiebedrijven in licht, geluid en/of video als cultuurcentra komen in aanmerking als stageverstrekker.

In principe zijn het de cursisten die uw bedrijf contacteren voor een stage. Zij vinden de contactgegevens op onze lijst met mogelijke stageverstrekkers.
Tevens kunnen ze de stage aanbiedingen bekijken die ons worden toegestuurd. Op die manier maakt u meer kans dat u wordt gecontacteerd. U mag steeds zo’n stage aanbieding doormailen naar info@lgo.be (liefst in pdf formaat).

Vul onderstaand online formulier opnieuw in met alle correcte gegevens en wij passen de lijst aan.

Laat het ons even weten via e-mail: info@lgo.be

Stageplaats

Firma

Contactpersoon

De stage