Wie slaagt voor de cursus Lichttechnicus of Geluidstechnicus ontvangt een Syntra getuigschrift. Wie naast de cursus ook de (niet verplichte!) cursus bedrijfsbeheer volgt (en ook daarvoor slaagt), heeft recht op een diploma.

Dit zijn dus van overheidswege goedgekeurde en officiële certificaten. Maar omdat LGO de cursisten die uitzonderlijke resultaten neerzetten extra in de verf wil zetten, bestaat er ook het ‘LGO Diploma’.

Een kwaliteitslabel

Het LGO Diploma wordt uitgereikt aan cursisten die méér dan 80% haalden op hun eindwerk. Een uitzonderlijk resultaat, als je weet dat de juryleden echt niet met de punten gooien…

Het eindwerk en examen

Tijdens de opleiding worden de cursisten regelmatig ondervraagd over de geziene leerstof. Wie voor deze zogenaamde ‘B-proef’ voldoende scoort, mag deelnemen aan het eindwerk of ‘C-proef’. Dit eindexamen is een zeer realistisch vervolg op de cursus. Geheel in de lijn van de cursus werken de deelnemers een volledig project uit. Apparatuur, prijzen, plannen, werkinschatting, enzovoort: alles komt aan bod.
Dit project wordt door de cursisten op papier uitgewerkt en dient op een vooraf vastgestelde datum te worden toegelicht en verdedigd tegenover een jury. Daarnaast dienen zij ook via praktische, schriftelijke en mondelinge proeven hun kennis te bewijzen.

Waarde van het diploma

Theoretische kennis is één, het werk in de praktijk is iets anders…

Productiefirma’s vragen dikwijls of we beschikken over een lijst met ‘geschikte technici’. Zelf vinden we dat goede technici naast het beschikken over voldoende kennis vooral ook goed moeten kunnen presteren in teamverband, onder stress, in moeilijke en onverwachte omstandigheden,… Dikwijls aspecten waaraan we tijdens de opleiding weinig of geen aandacht kunnen besteden. Het is dus zeer goed mogelijk dat studenten die tijdens hun eindwerk iets minder presteren wél over die kwaliteiten beschikken die de echte goede technici onderscheiden…

Het is voor ons dus niet altijd even gemakkelijk om te bepalen wie wel en wie niet over de juiste kwaliteiten beschikt. Maar waar we alvast zeker van zijn is de gedrevenheid en de kennis van onderstaande personen!

Verdienden het exclusieve LGO Diploma (Grote Onderscheiding):

Alain C.Geluidstechnicus2007
Alain V.Geluidstechnicus2008
Alexander J.Geluidstechnicus2009
Andy G.Geluidstechnicus2015
Anthon V.Lichttechnicus2019
Arno T.Geluidstechnicus2015
Bart R.Geluidstechnicus2012
Benjamin D.Lichttechnicus2010
Bert N.Geluidstechnicus2005
Bert VD.Geluidstechnicus2003
Bert VW.Lichttechnicus2021
Bjorn V.Geluidstechnicus2010
Bob S.Geluidstechnicus2010
Bram V.Geluidstechnicus2005
Brecht V.Geluidstechnicus2010
Bruno G.Geluidstechnicus2004
Bruno V.Geluidstechnicus2008
Bruno V.Lichttechnicus2003
Chris S.Geluidstechnicus2005
Christoph V.Geluidstechnicus2008
Clement N.Geluidstechnicus2010
Daan B.Geluidstechnicus2019
Daniël S.Geluidstechnicus2008
David D.Geluidstechnicus2009
David L.Geluidstechnicus2013
Davy D.Geluidstechnicus2003
Davy V.Lichttechnicus2003
Detlef V.Geluidstechnicus2010
Devlin V.Geluidstechnicus2006
Dietwin E.Geluidstechnicus2012
Ditmar V.Geluidstechnicus2004
Els V.Lichttechnicus2005
Evelyn V.Geluidstechnicus2011
Fenna M.Geluidstechnicus2017
Francis S.Geluidstechnicus2006
Frederick M.Lichttechnicus2007
Frederik B.Geluidstechnicus2010
Frederik D.Geluidstechnicus2014
Free V.Geluidstechnicus2003
Geerard V.Lichttechnicus2017
Geoffrey C.Geluidstechnicus2008
Gerben A.Geluidstechnicus2007
Guido D.Geluidstechnicus2006
Guy W.Geluidstechnicus2003
Hans G.Lichttechnicus2015
Hans T.Geluidstechnicus2010
Ingmar N.Lichttechnicus2009
Ivan V.Geluidstechnicus2014
Jaco V.Geluidstechnicus2009
Jaco V.Lichttechnicus2009
Jan M.Geluidstechnicus2003
Jan O.Geluidstechnicus2010
Jan VW.Geluidstechnicus2007
Jan V.Geluidstechnicus2007
Jeff T.Geluidstechnicus2004
Jelle M.Geluidstechnicus2008
Jelle VH.Geluidstechnicus2007
Jelle VMGeluidstechnicus2003
Jeroen B.Geluidstechnicus2004
Jeroen D.Geluidstechnicus2005
Jonas G.Lichttechnicus2006
Jonatan D.Lichttechnicus2011
Jonathan T.Geluidstechnicus2013
Joris C.Geluidstechnicus2009
Joris H.Geluidstechnicus2004
Joris P.Geluidstechnicus2009
José Luis M.Geluidstechnicus2009
Karel A.Geluidstechnicus2007
Karel J.Geluidstechnicus2011
Ken E.Geluidstechnicus2010
Kim M.Lichttechnicus2019
Klaas D.Geluidstechnicus2010
Klaas V.Geluidstechnicus2008
Koen C.Geluidstechnicus2015
Koen DP.Geluidstechnicus2008
Koen DS.Geluidstechnicus2007
Koen D.Geluidstechnicus2011
Koen V.Geluidstechnicus2009
Kristof K.Geluidstechnicus2008
Kristof M.Geluidstechnicus2008
Lawrence V.Geluidstechnicus2013
Leander M.Geluidstechnicus2013
Lennert M.Geluidstechnicus2009
Liesbeth P.Geluidstechnicus2006
Lieven H.Geluidstechnicus2007
Lobke V.Geluidstechnicus2009
Lode R.Lichttechnicus2012
Lorin D.Geluidstechnicus2006
Luc B.Geluidstechnicus2015
Luc B.Geluidstechnicus2011
Luc C.Geluidstechnicus2003
Maarten B.Lichttechnicus2012
Marc D.Geluidstechnicus2012
Mark V.Geluidstechnicus2003
Mathias D.Geluidstechnicus2011
Matthias L.Lichttechnicus2011
Matthijs W.Geluidstechnicus2011
Michael D.Geluidstechnicus2006
Michel V.Geluidstechnicus2015
Milan V.Geluidstechnicus2011
Monique V.Geluidstechnicus2006
Nadia V.Geluidstechnicus2018
Nico D.Geluidstechnicus2007
Olivier D.Geluidstechnicus2009
Patrick K.Geluidstechnicus2009
Piet V.Geluidstechnicus2011
Pieter Jan T.Geluidstechnicus2006
Pieter L.Lichttechnicus2006
Quinten P.Geluidstechnicus2010
Roel R.Geluidstechnicus2004
Ronny V.Geluidstechnicus2008
Ruben O.Geluidstechnicus2015
Sam B.Geluidstechnicus2011
Stefaan R.Geluidstechnicus2007
Stefaan V.Geluidstechnicus2011
Steven C.Geluidstechnicus2013
Steven D.Geluidstechnicus2003
Stijn D.Geluidstechnicus2007
Stijn P.Geluidstechnicus2018
Stijn P.Lichttechnicus2014
Stijn S.Geluidstechnicus2012
Stijn V.Geluidstechnicus2004
Thomas D.Lichttechnicus2013
Thomas G.Geluidstechnicus2006
Thomas T.Geluidstechnicus2009
Tijl B.Geluidstechnicus2009
Tijl D.Lichttechnicus2010
Tim D.Geluidstechnicus2009
Tim H.Geluidstechnicus2006
Tim V.Geluidstechnicus2010
Tom D.Geluidstechnicus2008
Tom G.Geluidstechnicus2004
Tom H.Geluidstechnicus2011
Tom V.Geluidstechnicus2010
Tomas D.Geluidstechnicus2006
Tomas S.Geluidstechnicus2008
Udo V.Geluidstechnicus2011
Véronique B.Geluidstechnicus2012
Vincent V.Geluidstechnicus2015
Willem V.Geluidstechnicus2010
Wim D.Geluidstechnicus2014
Wim V.Geluidstechnicus2008
Wout V.Geluidstechnicus2003
Wout V.Geluidstechnicus2012
Wouter C.Geluidstechnicus2009
Wouter V.Geluidstechnicus2010
Xavier D.Geluidstechnicus2006
Yves V.Geluidstechnicus2011