Geluidstechnicus 

Een individuele opleiding tot een bekwaam geluidstechnicus die elementaire geluidsinstallaties kan inschatten, voorbereiden, tekenen, bouwen en bedienen.

Duur

Maximumduur: 24 sessies van 4 lesuren

Inhoud

Materiaalkennis

Microfoons, mengtafels, externe processoren, versterkers, luidsprekers, bekabeling

Toegepaste elektriciteit

Spanning, vermogen, stroomsterkte, eenheden, formules, gebruik van de multimeter, ster- en driehoeksschakelingen, serie- en parallelschakelingen, geleiders, aarding, stroomgroepen

Akoestiek

Eenheden, fase & tegenfase, soorten filters, vertraging, opsporen van fouten met behulp van meetapparatuur, plaatsen van luidsprekers

Veiligheid en reglementering in de sector

Ontwerpen en tekenen van geluidsplannen

Tekenen van blokschema en technische fiche in het software-programma Stardraw Audio

Marktverkenning

Maken van prijsoffertes, kennis van prijzen van apparatuur, inschatten van prestaties

Mixen

Toepassingen op multitrack van concerten en soundcheck, werken met mengtafel en randapparatuur a.d.h. van concrete voorbeelden

Installaties

Opstellen, aansluiten, manipulatie, toepassingen & tips

Stage

Om de nodige praktijkervaring op te doen kunnen aan de opleiding stages gekoppeld worden van in totaal 40, 80, 120, 160 of 200 uren. Ook vrijstelling van het volgen van stages is mogelijk. Klik bovenaan op “Stages” voor meer info.

Prijs

1.200,- EURO

Werknemers en zelfstandigen komen in aanmerking voor een aanzienlijke vermindering:

  •  Bedrijfsleiders en zelfstandigen surfen, om gebruik te maken van de 'kmo-portefeuille', tijdig naar www.vlaio.be. Je recupereert dan 30% van het inschrijvingsgeld.
  •  Voor werknemers zijn er de ‘opleidingscheques’, waarmee je €125 kan recupereren. Dit kan je doen via de website van de VDAB.

Trouw & volharding worden beloond!

Cursisten die ook de opleiding Geluidstechnicus volgen (of volgden) krijgen momenteel een korting van maar liefst 300 euro op het inschrijvingsgeld! [meer info]

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar
Constructieve ingesteldheid

Start

Tijdens de schoolvakanties gaan er geen cursussen door. Verder kan er op elk moment gedurende het jaar worden gestart met de cursus. Enige voorwaarde is dat er plaats moet zijn. Eens we je inschrijvingsformulier hebben ontvangen (je kan hieronder on line inschrijven) en er een plaats vrijkomt, contacteren we jou en spreken we de vaste wekelijkse sessies af.

Waar?

De cursus vindt plaats in Syntra Sint-Niklaas.
[printbare wegbeschrijving]

Leersysteem

De cursus Geluidstechnicus verloopt in een systeem van begeleid zelfstandig leren. Dit wil zeggen dat je jezelf doorheen de leerstof werkt aan de hand van een actuele cursus, een computer, gevarieerde opdrachten en praktijkoefeningen. De opleiding verloopt individueel.
Je wordt niet aan je lot overgelaten: er is steeds een ervaren begeleider aanwezig die regelmatig testen afneemt en je op weg zet en helpt bij problemen.

Inschrijven

Je kan inschrijven door het INSCHRIJVINGSFORMULIER geluidstechnicus in te vullen.

Vragen

Voor een antwoord op de vragen waar je mogelijk nog mee zit KLIK JE HIER.

 

>>> [De infobrochure in pdf-formaat] <<<