Voor de opleidingen Geluidstechnicus, Lichttechnicus en Allround AV Technicus zal je na het volledige inschrijvingsproces doorgemaakt te hebben, van Syntra via e-mail een betalingsopdracht verwachten. Het inschrijvingsgeld dient binnen de week te worden betaald. Syntra zal je ook nog een factuur doormailen , indien van toepassing.

Voor de andere cursussen krijg je een mail met de betaalinstructies.

Zeker. De cursussen verlopen in een partnerschap met Syntra Midden-Vlaanderen, campus Sint-Niklaas.

Inderdaad: werknemers komen in aanmerking voor een aanzienlijke prijsvermindering voor de cursussen Licht- Geluid- en Allround AV Technicus!
Voor werknemers zijn er de ‘opleidingscheques’, waarmee je € 125 kan recupereren. Dit kan je doen via de site van de Vlaamse Overheid.

Inderdaad: Voor al onze opleidingen kan er via de KMO-portefeuille gewerkt worden. Zelfstandigen en ondernemers komen daardoor in aanmerking voor een aanzienlijke prijsvermindering!
Bedrijfsleiders en zelfstandigen surfen, om gebruik te maken van de ‘kmo-portefeuille’, tijdig naar www.vlaio.be. Je kan tot 30% van het inschrijvingsgeld (exclusief BTW) aan subsidies aanvragen.

De cursussen Lichttechnicus, Geluidstechnicus en Allround AV Technicus zijn ondernemersopleidingen. Om deel te nemen aan een ondernemersopleiding mag je niet meer leerplichtig zijn. Dat is het geval vanaf je 18de verjaardag of vanaf 1 juli van het jaar waarin je 18 wordt.

Ja. Bijhorend aan deze cursussen zijn stages gekoppeld. Ze maken deel uit van het curriculum. Meer informatie over de stages vind je in de FAQ.

Wie de opleiding Lichttechnicus, Geluidstechnicus of Allround AV technicus volgt, kan automatisch ook stage lopen.

Onze cursisten hebben daartoe 2 mogelijkheden: de praktijkstages en het stagecontract.
Dit zijn de kenmerken en verschillen:

1. Praktijkstages

Een vrij te kiezen stagemodule maakt vanaf heden deel uit van de opleidingen. Er werd een soepel, handig en dus interessant systeem uitgewerkt dat de cursisten in staat stelt om naast het volgen van de opleiding de nodige praktijkervaring op te doen!

 • Deze stages zijn onbezoldigd.
 • De stagiairs vallen onder de Syntra verzekering.
 • Dankzij het flexibel systeem kan gekozen worden om stage te lopen op één of op meerdere plaatsen en voor kortere of langere periodes.
 • Cursisten hebben de mogelijkheid om voor stages te kiezen van in totaal 40, 80, 120, 160 of 200 uur. Die stagemodule wordt voor de nieuwe cursisten bij aanvang van de cursus vastgelegd. Ook vrijstelling van het volgen van stage kan worden bekomen.​

2. Het stagecontract

Kenmerkend voor het stagecontract is dat het een langere periode betreft waarbij het engagement tussen stageverstrekker en stagiair groter is.

 • Een voltijdse stage betekent dat de stagiair 5 dagen per week in het stagebedrijf werkt en daarnaast de cursus Lichttechnicus, Geluidstechnicus of Allround AV technicus volgt. Maar ook een deeltijdse stage van 4/5 of 3/5 is mogelijk.
 • De stagiair heeft recht op een vergoeding. Bij een voltijdse of 4/5 stage ligt de vergoeding te hoog om recht te blijven behouden op kindergeld. De formule “het volgen van de opleiding + een deeltijds stagecontract van 3 dagen per week” is de enige mogelijkheid tot behoud van kindergeld. Daarenboven is ook het volgen (of gevolgd hebben) van een cursus bedrijfsbeheer een vereiste om aldus voldoende opleidingsuren te verantwoorden met het oog op het recht op kinderbijslag.
 • Een stagecontract duurt minimaal 3 maanden en maximaal zolang de cursus duurt, dus een 7-tal maanden tot een jaar. Er is een proefperiode van 1 maand.
 • Contactpersoon van Syntra Sint-Niklaas voor het afsluiten van een stagecontract is Frederic Vercammen, frederic.vercammen@syntra-mvl.be, 037600839

Stages kunnen gevolgd worden bij bedrijven die activiteiten uitoefenen in de licht-, geluids- en/of video branche en bij culturele centra. Het is aan de cursist om contact te zoeken en een stage af te spreken. Om de zoektocht naar een stageplaats te vereenvoudigen, kunnen zij gebruik maken van een lijst met mogelijke stageverstrekkers.

Bedrijven die zich willen aanbieden als stageverstrekker vinden de nodige info op dezelfde pagina

Cursisten die de opleiding Lichttechnicus, Geluidstechnicus of Allround AV technicus volgen, kunnen deze opleiding koppelen aan vrijblijvende, onbezoldigde praktijkstages of een betaald stagecontract. Het is voor hen een prima manier om heel wat praktijkervaring op te doen. Voor uw bedrijf is het de ideale gelegenheid om nieuwe, aankomende, gemotiveerde technici te leren kennen.

Meer informatie vind je hier.

Als je slaagt voor het examen krijg je een getuigschrift. Als je naast de cursus Lichttechnicus; Geluidstechnicus of Allround AV Technicus met succes ook nog een cursus bedrijfsbeheer hebt gevolgd (bij een erkend Syntra), dan heb je recht op een diploma.

Wie voor de cursus slaagt met ‘grote onderscheiding’, maakt aanspraak op het exclusieve LGO-diploma. Om daarover alles te vernemen klik je HIER.

Voor Corona stond de agenda van een ‘goede’ technicus steeds goed vol. Een goede technicus is iemand die over de nodige kennis beschikt, wil en kan werken, verantwoordelijkheid en initiatief neemt en goed functioneert in teamverband. Zulke technici zijn er nog steeds veel te weinig en zij worden door de verschillende productiefirma’s uiteraard het eerst gecontacteerd.

De evensector kruipt met kleine stappen terug naar een overwegend volle capaciteit. Wat we nu merken in onze sector is een groot tekort aan werkmensen. Collega’s die door omstandigheden ander werk gezocht hebben (bewust of uit noodzaak) en niet meer terug beschikbaar zijn. Collega’s die ergens vast in dienstverband terecht zijn gekomen. Vele evenementen die nu nog in de uitloop van de zomer gepland staan vinden daardoor heel moeilijk de nodige werkkrachten. Ook zijn er vele vacatures vrijgekomen in theaters en cultuurcentra. Check zeker onze vacatures pagina.

Naast de live evenementen, blijven de steamings zeker bestaan. Ook daar blijft werk in te vinden voor goede werkkrachten.

Contacteer ons als je hier meer informatie over wenst zodat we jouw specifieke situatie en/of vragen kunnen bespreken.

Niet zelden zijn licht- geluid en/of videotechniek een uit de hand gelopen hobby en worden de cursussen lichttechnicus, geluidstechnicus en allround av technicus puur uit interesse gevolgd. Deze opleidingen bieden je natuurlijk ook de kans om een carrière als lichttechnicus, geluidstechnicus en/of allround av technicus uit te bouwen.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Hoewel je met de absolute basis in licht- geluid- en videotechnieken alle richtingen uit kan (live, radio, televisie, studio), zijn onze cursussen toch meer gericht op het ‘live’ werk. Deze tak biedt tal van mogelijkheden: concerten, festivals, tours, theaterwerk, modeshows, fuiven, bedrijfsfeesten, handelsbeurzen, …

Je kan in vaste loondienst tewerkgesteld worden in bvb. een theater, een cultureel centrum of bij een productiefirma. Hoewel productiefirma’s meer en meer technici in vast dienstverband aannemen, werken zij daarnaast vooral met ‘freelancers’. Wie liever zelf beslist waar en wanneer hij of zij werkt, kan er dus voor kiezen om zelfstandige te worden.

Om zelfstandige te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Vroeger was het zo dat je een attest bedrijfsbeheer diende voor te leggen. Echter in Vlaanderen is dit niet meer het geval al wordt het wel nog aangeraden. In Brussel of Wallonië is het wel nog verplicht. Mogelijks heb je dat behaald tijdens je middelbare studies, in het andere geval kan dit behaald worden in avondschool in bvb. een Syntra naar keuze.

Omdat je onmiddellijk na het beëindigen van de cursus jezelf binnen de sector nog moet bewijzen en je dus nog niet goed weet of je wel voldoende aan de bak zal komen, vind je de stap naar een zelfstandig statuut op dat moment mogelijk nog te groot. In dat geval kan je er voor kiezen om zelfstandig in bijberoep te worden of om te werken via een interim kantoor.

Om zelfstandig in bijberoep te worden dien je uiteraard een hoofdberoep te hebben en heb je mogelijks ook een attest van bedrijfsbeheer nodig. Het risico van het zelfstandig zijn wordt hier tot een minimum herleid, omdat de sociale bijdrage die je dient te betalen wordt berekend op het inkomen dat je verwerft via je zelfstandig bijberoep. Wie ‘gewoon’ zelfstandige is dient namelijk een bepaalde bijdrage te betalen ongeacht hij/zij veel of weinig heeft verdiend.

Meer en meer wordt ervoor gekozen om in een overgangsfase via een interim kantoor te werken. Enkele kantoren (vb. Amplo en Tentoo) kennen de sector en bieden die mogelijkheid. Sommige technici kiezen er zelfs voor om blijvend via een interimkantoor te werken. Naast het voordeel dat je nog steeds kan beslissen voor welke productiefirma’s je zal werken, behoud je namelijk de sociale voordelen van het ‘werknemer’ zijn (ziekte-vergoeding, vakantiegeld, …).

Dat hangt volledig af van je eigen tempo en je eventuele voorkennis. Het vastgestelde maximale aantal lessen (24 voor Geluidstechnicus en 30 voor Lichttechnicus) moet volstaan voor cursisten zonder enige voorkennis, in de veronderstelling dat ze steeds aanwezig zijn. Voor de cursus Allround AV Technicus gaat het om één schooljaar.

Bij je online inschrijving voor de cursussen Licht- en Geluidstechnicus krijg je de keuze uit de volgende wekelijkse cursusmomenten:

Lichttechnicus:

 • donderdagnamiddag (13.30u tot 17.00u)
 • donderdagavond (18.30u tot 22.00u)

Geluidstechnicus:

 • dinsdagnamiddag (13.30u tot 17.00u)
 • dinsdagavond (18.30u tot 22.00u)
 • woensdagnamiddag (13.30u tot 17.00u)
 • woensdagavond (18.30u tot 22.00u)
Voor de cursus Allround AV Technicus zijn de lesmomenten op maandag avond (18.30u tot 22.00u). In sommige gevallen kunnen we praktijklessen ook in het weekend laten doorgaan. Dit wordt steeds met de cursisten op voorhand besproken.
 

Er is een zeer regelmatige busverbinding tussen het station van Sint-Niklaas en Syntra. Een rechtstreekse rit duurt 13 minuten. De bus stopt op honderd meter van de ingang.
MAAR: hou er wel rekening mee dat de laatste bus rond 20u langs komt aan de campus! Er is nog wel een latere bus rond 21u die je kan nemen op de grote baan tussen Lokeren en Sint Niklaas, maar daarvoor dien je dan nog een 15-tal minuutjes te wandelen om tot aan die halte te geraken. Na een avondles (22u) geraak je via het openbaar vervoer dus niet meer naar het station. Sommige cursisten lossen dit op door een fiets (voorzien van een slot!) aan het station te plaatsen of door gebruik van een plooifiets.
Kijk voor de juiste dienstregeling op de site van De Lijn

Voor de cursus Allround AV Technicus worden de lessen niet georganiseerd in de lokalen van Syntra in Sint-Niklaas maar bij de firma Play AV in Nazareth. Het treinstation van Deinze is met de fiets 10 minuutjes rijden tot aan de leslocatie. Er is hier helaas geen busverbinding naar de leslocatie mogelijk.

Ja, dat kan. Je kan langskomen tijdens één van de cursussessies. Contacteer ons eerst op voorhand om samen af te spreken welke moment het beste past.

In de meeste gevallen zal dat enkel mogelijk zijn via Vlaams Opleidingsverlof.

In uitzondering, als er meerdere kandidaten om eenzelfde systeem vragen, zou dit een optie kunnen zijn.

Contacteer ons gerust hierover.