Cursisten die reeds hun lessen afgerond hebben maar nog stage evaluaties dienen in te vullen, kunnen dat via dit formulier doen. Bij vragen, contacteer ons!

Evaluatie stagiair ex-cursisten

Omdat we willen registreren welke taken je aangeleerd of uitgevoerd hebt gedurende de stage, rekenen we erop dat je even tijd maakt om onderstaande lijst correct in te vullen.

Verklaring

Jouw gegevens

De stagevertrekker

De stage

Onvoldoende Super

Competenties - GELUID

Duid alle competenties en taken aan die tijdens de stage aan bod kwamen voor GELUID. Probeer zo volledig mogelijk te zijn.

Heb je tijdens je stage geen geluidstaken uitgevoerd kan je meteen naar het volgende blad.

Competenties - LICHT

Duid alle competenties en taken aan die tijdens de stage aan bod kwamen voor LICHT. Probeer zo volledig mogelijk te zijn.

Heb je tijdens je stage geen lichttaken uitgevoerd kan je meteen naar het volgende blad.

Competenties - VIDEO

Duid alle competenties en taken aan die tijdens de stage aan bod kwamen voor VIDEO. Probeer zo volledig mogelijk te zijn.

Heb je tijdens je stage geen videotaken uitgevoerd kan je meteen naar het volgende blad.