Omdat we willen registreren welke taken je aangeleerd of uitgevoerd hebt gedurende de stage, rekenen we erop dat je even tijd maakt om onderstaande lijst correct in te vullen.

  Verklaring:

   Onderstaande info mag -indien er naar gevraagd wordt- naar de stageverstrekker worden doorgespeeld. Gelieve onderstaande informatie vertrouwelijk te behandelen (enkel bestemd voor docenten, LGO, Syntra).

  Jouw gegevens

  De stageverstrekker

  De stage

  De competenties (duid hieronder de competenties en taken aan die tijdens de stage aan bod kwamen)

  GELUID

  De geluidsproductie voorbereiden
   technische documentatie (zowel van de voorstelling als van geluidsapparatuur) bestuderen knelpunten en problemen vaststellen met betrekking tot de technische documentatie repetities en productievergaderingen bijwonen benodigde apparatuur en materieel bepalen technische documentatie (plannen, foto's, ...) archiveren magazijnwerk uitvoeren laden van de vrachtwagen

  Het technisch geluidsplan uitwerken
   microfoons, versterkers, crossovers, luidsprekers, monitors en andere geluidsapparatuur kiezen de positie van microfoons, luidsprekers en monitors bepalen gebruikte geluidsapparatuur aanduiden op een technisch plan de benodigde stroomvoorziening bepalen een bestaand technisch geluidsplan aanpassen aan de omstandigheden van de zaal overleggen over artistieke aspecten van het geluidsplan met de regisseur, ontwerper, ... overleggen over kostprijs, veiligheid, transport, enz. van het geluidsplan met de regisseur, productieleider, ...

  Preproductie uitvoeren
   eenvoudige opnames maken geluidsmateriaal bewerken, monteren en opslaan

  Geluidsapparatuur plaatsen en instellen
   aarding en elektrische spanning nameten microfoons kiezen, plaatsen, aansluiten en afregelen versterkers, crossovers, luidsprekers, mengtafel, monitortafel, randapparatuur, ... plaatsen en bekabelen de ophangpunten op correcte bevestiging en overbelasting controleren de goede werking van de geluidsapparatuur controleren en eventuele problemen opsporen en verhelpen de mengtafel, monitortafel en de randapparatuur instellen voor het maken van de zaalmix en de monitormix intercomverbindingen aansluiten samenwerken met collega's overleggen over de organisatie van het werk met de andere technici

  De geluidsvoorstelling voorbereiden
   geluid aanpassen aan de zaal ingewikkelde changementen overlopen de voorstelling speelklaar maken (preset) samenwerken met collega's

  De geluidsvoorstelling uitvoeren
   de mengtafel, monitortafel, randapparatuur en opnameapparatuur bedienen tijdens de voorstelling ingrijpen bij onverwachte omstandigheden tijdens de voorstelling samenwerken met collega's en artiesten overleggen over het verloop van de voorstelling met de technische en artistieke ploeg en eventueel bijsturen

  Geluidsapparatuur onderhouden en er kleine herstellingen aan uitvoeren
   een nieuwe luidspreker of luidsprekersconus in de luidsprekerkast plaatsen zekeringen vervangen connectoren vervangen en kabelisolatie herstellen fout zoeken in elektrische systemen preventieve controles uitvoeren op geluidsapparatuur

  Bijblijven in het vakgebied geluid
   nieuwe ontwikkelingen opvolgen via internet en vakliteratuur bijscholingscursussen volgen beurzen bezoeken

  Veilig en ordelijk werken
   de materiaalopslag inrichten en aanduidingen en markeringen aanbrengen materieel en apparatuur na het werk op de juiste plaats terugleggen hef- en tiltechnieken gebruiken veiligheidsschoenen (en indien nodig andere PBM's) gebruiken ladders, rolsteigers en hoogtewerkers op een veilige manier opstellen en gebruiken veilig omgaan met installaties, apparatuur, gereedschap, en transportmiddelen kabels vastleggen risico's signaleren eerste hulp bij ongevallen geven

  LICHT

  De lichtproductie voorbereiden
   technische documentatie (zowel van de voorstelling als van lichtapparatuur) bestuderen knelpunten en problemen vaststellen met betrekking tot de technische documentatie repetities en productievergaderingen bijwonen benodigde apparatuur en materieel bepalen technische documentatie (plannen, foto's, ...) archiveren magazijnwerk uitvoeren laden van de vrachtwagen

  Het technisch lichtplan uitwerken
   spots en toebehoren (kleurenfilters, messen, gobo's, ...) kiezen spots nummeren en hun positie bepalen gebruikte lichtapparatuur aanduiden op een technisch plan de benodigde stroomvoorziening bepalen een bestaand technisch lichtplan aanpassen aan de omstandigheden van de zaal zelf een eenvoudig technisch lichtplan ontwerpen en tekenen overleggen over artistieke aspecten van het lichtplan met de regisseur, ontwerper, ... overleggen over kostprijs, veiligheid, transport, enz. van het lichtplan met de regisseur, productieleider, ...

  Lichtapparatuur plaatsen en instellen
   aarding en elektrische spanning nameten vanuit de zaal instructies geven om de trekken/lichtbruggen op de goede hoogte te laten hangen spots plaatsen of inhangen en bekabelen de ophangpunten op correcte bevestiging en overbelasting controleren kleurenfilters, barndoors, messen, gobo's, ... in de spots aanbrengen spots via multikabels aansluiten op de dimmerkast signaalkabels leggen tussen bewegende spots en de lichttafel bewegende spots aansluiten en adresseren spots richten de lichttafel patchen eenvoudige lichtstanden en effecten op de lichttafel programmeren de goede werking van de lichtapparatuur controleren en eventuele problemen opsporen en verhelpen samenwerken met collega's overleggen over de organisatie van het werk met de andere technici

  De lichtvoorstelling voorbereiden
   lichtstanden aanpassen aan de zaal ingewikkelde changementen overlopen de voorstelling speelklaar maken (preset) samenwerken met collega's

  De lichtvoorstelling uitvoeren
   de lichttafel bedienen tijdens de voorstelling ingrijpen bij onverwachte omstandigheden tijdens de voorstelling samenwerken met collega's en artiesten overleggen over het verloop van de voorstelling met de technische en artistieke ploeg en eventueel bijsturen

  Lichtapparatuur onderhouden en er kleine herstellingen aan uitvoeren
   lampen, lenzen, spiegels en andere onderdelen vervangen zekeringen vervangen connectoren vervangen en kabelisolatie herstellen fout zoeken in elektrische systemen preventieve controles uitvoeren op lichtapparatuur

  Bijblijven in het vakgebied licht
   nieuwe ontwikkelingen opvolgen via internet en vakliteratuur bijscholingscursussen volgen beurzen bezoeken

  Veilig en ordelijk werken
   de materiaalopslag inrichten en aanduidingen en markeringen aanbrengen materieel en apparatuur na het werk op de juiste plaats terugleggen hef- en tiltechnieken gebruiken veiligheidsschoenen (en indien nodig andere PBM's) gebruiken ladders, rolsteigers en hoogtewerkers op een veilige manier opstellen en gebruiken veilig omgaan met installaties, apparatuur, gereedschap, en transportmiddelen kabels vastleggen risico's signaleren eerste hulp bij ongevallen geven

  Tot besluit