EVALUATIE van de STAGIAIR door de STAGEMENTOR

Toelichting:
Omdat we de prestaties en vorderingen van onze cursisten van nabij willen opvolgen, waarderen we het ten zeerste dat u even de tijd wil nemen om onze cursist, die bij uw firma een stage volgde, te beoordelen.
Door met de cursor over het onderwerp te bewegen verschijnt een verduidelijking.
Verklaring:
Onderstaande info mag -op vraag van de stagiair- naar hem/haar worden doorgespeeld.
Gelieve onderstaande informatie vertrouwelijk te behandelen (enkel bestemd voor docenten, LGO, Syntra).
Uw gegevens:
Firma:Benaming van uw firma, cultuurcentrum, organisatie, ...
Naam mentor:Naam van de verantwoordelijke of de begeleider van de stagiair
Telefoon:Telefoon of gsm nummer van de verantwoordelijke of de begeleider van de stagiair
E-mail:Mailadres van de verantwoordelijke of de begeleider van de stagiair
De stage:
Omschrijving:Benaming, aard van de productie of het werk, waar, wanneer, ...
Aantal uren:Het totale aantal uren dat de stagiair gepresteerd heeft tijdens deze stageperiode (meerdere stageperiodes zijn mogelijk)
De stagiair:
Naam:Naam van de stagiair
Type stage:Onder welk(e) hoofdvak(ken) viel deze stage? Licht     Geluid     Video
Voornaamste taken:De voornaamste taken die door de stagiair dienden te worden uitgevoerd
De attitudes:
Stiptheid:Is de stagiair stipt? Houdt de stagiair zich aan de gemaakte afspraken? Kan je erop rekenen? Opmerkingen:
Orde:Werkt de stagiair ordelijk en netjes? Heeft de stagiair oog voor afwerking? Heeft de stagiair respect voor de apparatuur? Opmerkingen:
CommunicatieIs de stagiair vlot, sociaal, beleefd en respectvol? Functioneert de stagiair binnen een team? Voert de stagiair het gevraagde uit? Opmerkingen:
Veiligheid:Werkt de stagiair veilig naar zichzelf, naar anderen en naar apparatuur toe? Gaat de stagiair logisch en doordacht te werk? Opmerkingen:
Aanleg:Geeft de stagiair al meteen blijk een zekere kennis? Leert de stagiair vlot bij? Pikt de stagiair snel nieuwe technieken op? Is de stagiair creatief? Heeft de stagiair oog voor detail? Opmerkingen:
Inzet:Is de stagiair ge•nteresseerd, gemotiveerd en een goede werker? Neemt de stagiair initiatief? Ziet de stagiair werk? Zoekt en vindt de stagiair oplossingen? Opmerkingen:
Verantwoordelijkheid:Geeft de stagiair blijk van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en maturiteit? Straalt de stagiair rust en vertrouwen uit? Opmerkingen:
Tot besluit:
Sterke punten:Welke zijn de sterke punten en de grootste kwaliteiten van de stagiair?
Aandachtspunten:Welke zijn de zwakke punten en de werkpunten van de stagiair?
Algemene indruk:Wat is je algemene indruk over de stagiair?